Vymedzenie pojmov

a)    Prodávající je obchodní společnost Fabrika Digital Czech Republic s.r.o. Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 09221841, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 332798. Fabrika Digital Czech Republic s.r.o. je společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. b)    Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. c)    Uživatel je

Zákaznícky účet

a)    Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů . b)    Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě na adrese www.fabrika.digital může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží, měnit své osobní údaje uvedené při registraci příp. sledovat své objednávky. c)    Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje jsou prodá

IP code

point 1 “Ingress Protection” * First Digit: Solids Protection * Second Digit: Liquids Protection * IP * 6 * 8 * point 3 Column 1 First digit: Solid particle protection Level sized Effective against 0 Not protected 1 >50mm 2 >12.5mm 3 5 6 To highlight* Column 2 Second digit: Liquid ingress protection Level To highlight*

5. - Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

a)    Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany Zákazníka. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Kupujícího. b)    Objednávku je možné učinit prostřednictvím zejména následujících prostředků komunikace na dálku: i.    internetový obchod ii.    elektronická pošta iii.    telefonické objednávky Případně dalšími způsoby objednávání, které Prodávající akceptuje.

Printing machine

Reconstruction of the control system and drives of the printing machine
Reconstruction of the control system and drives of the printing machine