h1,h2,h3

Vymedzenie pojmov
Zákaznícky účeta)    Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů .

b)    Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě na adrese www.fabrika.digital může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží, měnit své osobní údaje uvedené při registraci příp. sledovat své objednávky.

c)    Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje jsou prodávajícím považovány za správné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

d)    Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

e)    Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

f)    Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

g)    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


5. - Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvya)    Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany Zákazníka. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Kupujícího.

b)    Objednávku je možné učinit prostřednictvím zejména následujících prostředků komunikace na dálku:

        i.    internetový obchod

        ii.    elektronická pošta

        iii.    telefonické objednávky

Případně dalšími způsoby objednávání, které Prodávající akceptuje.